COACHANDE

LEDARSKAP

 

Produkter och tjänster som sätter medarbetaren i centrum för sin utveckling och gör chefen till en coachande ledare. Vinnare är hela verksamheten.

Lyssna & Planera

Vi går igenom ert nuläge och tar tempen på ledningens självinsikt om vika smärtor er organisation har. Vad vill ni uppnå och hur vill ni göra det? Tillsammans med er planerar vi genomgång med personal, utbildning och uppföljningar.

Analys & Design

I den h'r fasen går vi igenom läget med delar av er personal och ser om ledningens bild av läget överensstämmer med personalens. Utgående från den samlade bilden presenterar vi en plan för fortsättningen.

HUR VI ARBETAR

 

Vi vet att det bästa resultat för vilken verksamhet som helst uppnås när det är medlemmarna själva i temat som arbetar. Därför coachar vi mer än vi pekar med hela handen. Det är ledarna i organisationen som ska peka med hela handen och coacha sina egna medarbetare. Med vår hjälp kan ni öka gruppens effektivitet och välmående anmärkningsvärt mycket. Vi vet, eftersom vi har lett och varit deltagare i många olika grupperingar, från scrum-team till styrelser.

Vi vet, att de flesta grupperingar har brister när det gäller effektivt samarbete. Den bristen kostar pengar och får medarbetare att må sämre. Vi kan spara er de pengarna, öka vinsten och se till att medarbetarna mår bättre.

Vi erbjuder tjänster och produkter som består och utvecklas med er när vi avslutat det initiala arbetetV.

Visste du....

att det svenska medarbetare efterfrågar mest, är feedback från sin chef? Samtidigt visar forskning från KTH att svensak chefer som tror att de lägger upp till 20% av sin arbetstid i verkligheten lägger 2% eller mindre av sin tid på just detta.

Genomför & Vägled

Med underlagen vet vi vad ni främst bör göra för att komma vidare och utveckla ert team. Vi utbildar chefer i coachande ledarskap och inför verktyget Mentor. Vi bistår ledarna i coachande den förstatiden. .

Rapport & Slutleverans

När organisationen kommit igång och framgångsrikt börjar reflektera och utvecklas, avrundar vi vårt uppdrag. Vi lämnar en rapport om hur vi upplevt framstegen, vad vi gjort och hur ni bör komma vidare.

WI2= VECTORPLAN

MATTIAS MOUTRAN WIDEGREN

Founding Partner

Mattias is a leader with broad experience from senior business management, regulatory affairs, strategic marketing and product development.

KONTAKTINFORMATION

Phone: +46 705 612 503

Email: mattias@vectorplan.com

Skype: mattwide

CHRISTER WIKNER

Founding Partner

Christer is a skilled entrepreneur with vast experience from business development and mentoring of business leaders.

KONTAKTINFORMATION

Phone: +46 702 694 355

Email: christer@vectorplan.com

Skype cwikner

Kontakta oss för en garanterat givande diskussion!

 
 
 

PARTNERS

Ensam är sällan stark. Vi uppmanar våra klienter att arbeta på att effektivisera sitt teamarbete, och det gör vi också. Här presentera vi våra partners, som vi samarbetar med så ofta vi kan.

HR2 har utvecklat och leverar verktyget HR2 MENTOR för utveckling av individ och grupp. Vectorplan är certifierad partner till HR2 och rekommenderar starkt detta verktyg för effektiv prestandaökning!

VECTORPLAN

 

Utveckla ditt team

 

Vectorplan erbjuder tjänster och produkter som utvecklar individer i team. När teamet jobbar mot samma mål på ett överenskommet sätt, når verksamheten mycket mycket längre.

Kontakta oss

 

VECTORPLAN UPPSALA

 

Email: info@vectorplan.com

 

Phone: +46-(0)705 612 503

Copyright @ All Rights Reserved